„Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация“

Наименование на проекта: „Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация“

Акроним на проекта:                  TOURBO

Програма:                                     INTERREG EUROPE (2021-2027)

Продължителност:                     51 месеца: 01.03.2023 – 31.05.2027

Водещ партньор: Испания (Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation)

Партньори:

Финландия (Lapland University of Applied Sciences)

България (Chamber of Commerce and Industry - Vratsa)

Италия (Marche Region&nbsp)

Гърция (North Aegean Region)

Германия (Experience Bremerhaven, Tourism, Marketing and Events Company)

Хърватия (PORA Regional Development agency of Koprivnica Križevci County)

Ирландия (Donegal County Council)

Цел на проекта: TOURBO ще създаде стабилна и прогресивна рамка за интегрирането на устойчив туристически сектор в местните и регионални политики, особено с цел преход на ММСП към интелигентна и екологична трансформация чрез подхода на четворната спирала (quadruple-helix ).

Основни дейности:

  • Анализиране и обмяна на опит за приноса на междурегионалното сътрудничество за насърчаване на пътя на регионалния преход;
  • Разработване на иновативни SMART-GREEN-МЕТОДИ в ММСП, свързани с туризма.
  • Изграждане на капацитет на свързаните с туризма ММСП, за да станат по-ресурсно ефективни;
  • Изграждане на капацитет на съответните публични органи за това как да включат стратегиите за TWIN TRANSITION
  • TOURBO допринася за подхода TWIN TRANSITION PATHWAY чрез популяризиране на новаторски идеи и практики за насърчаване на зелени и дигитални решения за ММСП, с цел създаване на по-отзивчива, интелигентна и приобщаваща политическа рамка:

Резултати:

  • Подобрен капацитет на публичните институции да повишат осведомеността сред ММСП относно необходимостта от устойчиви бизнес практики и да подкрепят жизненоважните икономически екосистеми при прилагането на зелени политики чрез предоставяне на цифровизирани услуги и устойчиви бизнес практики
  • Осигурени задълбочени знания на ММСП за предпочитанията на клиентите по отношение на цифровизацията и устойчивостта на офертите и услугите.

За контакти: Търговско – промишлена палата - Враца

Светлана Борисова, Мария Цолова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

Email: cci-vr@cci-vratsa.org