Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП

Наименование:            Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП

Акроним на проекта:  Digitalisation

Програма:                     Еразъм+, Ключово действие: Сътрудничество за иновация и обмен

 Основно финансиране: Еразъм+ Национална агенция – Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung

             Споразумение №: 2017-1-DE02-KA202-004223

Продължителност   24 месеца (01.11.2017 г. – 31.10.2019 г.)          

Партньори:      

 1. emcra – Europa Active Nutzen – Водещ партньор, Берлин (Германия)
  опит: Европейски Съюз, Образование и обучение, Управление на проекти, Организационно развитие, др.
 2. Tournis Consulting LP, Атина (Гърция)
  опит: Управление на риска, Бизнес устойчивост, Информационна сигурност, Кризисно управление, др.
 3. CPMS - Cyprus Project Management Society, Никозия (Кипър)
  опит: Управление на риска, Бизнес устойчивост, Информационна сигурност, IT технологии, Организационно развитие, др.
 4. Търговско-промишлена палата - Враца, Враца (България)
  опит: Бизнес организация в услуга на малките и средни предприятия от Северозападна България и с широка организационна мрежа
 5. LVH Bildung & Service Gen., Болцано (Италия)
  опит: Професионална асоциация и доставчик на обучение, Занаятчийство, Бизнес услуги, др.
 6. IBWF Institut für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung u. -forschung e.V., Берлин (Германия)
  опит:  МСП, Бизнес услуги, др.
 7. LUISS - Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali, Рим (Италия)
  опит: Висше образование, икономически науки, мениджмънт, бизнес, право, политика

Асоциирани партньори: CEA PME; Confartigianati Imprese; Medianet Berlin-Brandenburg; Враца Софтуер общество; Европейски център за качество ООД; EUFA; Cybernet

Те подпомагат разпространението на проекта и резултатите, онлайн проучване, тестова фаза, събития за разпространение за разпространение на резултатите, промоционално артикули, разпространение на информация на местно, национално, Европейско ниво.

Основна цел: Да разработи иновативно Ръководство за самообучение, достъпно онлайн, за прилагане директно на работното място за подготовка на стратегическите настройки на процеса по дигитализация  и да го инициира във фирмата като оперативен процес.

Специфични цели:

 • Да обърне внимание на целевата група относно възможностите и рисковете от дигитализацията
 • Да напътства целевата група през процеса на разработване и прилагане на дигитализационна стратегия в техния бизнес
 • Да повиши знанията и компетенциите на целевата група
 • Да повиши конкурентоспособността на целевата група

Целева група:

 • Ръководители, мениджъри, служители на МСП в ЕС в областта на "Бизнес услуги",
 • Предприятия, предлагащи услуги на други фирми за подпомагане на тяхната дейно
 • Консултантски услуги в областта на управлението, счетоводни и правни услуги, офис услуги, услуги в областта на човешките ресурси или събития и т. н.,включително пряко участващи в изпълнението на дейностите по проекта:
  •  Персонал на участващи или асоциирани организации
  • Обучаващи се в участващите организации (ПОО, университети))
  •  Членове на участващи търговски палати или професионални асоциации
  • Други заинтересовани лица или мрежи от партньорски организации

Работни пакети:

WP1 Натрупване на знания (O1, O2) (CPMS)

WP2 Разработване на процесен модел (O1) (LUISS)

WP3 Разработване на обучително ръководство (O2) (emcra)

WP4 Дизайн и програмиране на обучителното ръководство (O2) (emcra)

WP5 Тестване на обучителните материали онлайн и във фокус групи (O2) (ТПП-Враца)

WP6 Ревизия, превод и финализиране на модела на процеса и учебния инструментариум (O1, O2) (emcra)

WP7 Прилагане / Използване на резултатите по проекта (LVH)

WP8 Разпространение на резултатите по проекта (ТПП-Враца)

WP9 Управление на проекта (emcra)

Основни резултати по проекта:
O1: Процесен модел – показва систематично стъпка по стъпка процеса на дигитализация в МСП

O2: Обучително ръководство Дигитализация – предоставя анализиране, обучение и планиране на процеса по дигитализация в предприятието

Въздействие:

+ Организационно развитие, управление на риска и мениджмънт
+ Използване на съвременните дигитални технологии и приложения (big data, mobile services, cloud, information security)

+ Ръководство по правни аспекти, напр. Европейския общ регламент за защита на данните 2018 г

 • индивидуално ниво: дългосрочни подобрения, произтичащи от резултатите по проекта, атрактивност на пазара на труда
 • ниво предприятие: запазване на конкурентоспособността - особено на фирмите в сектор бизнес услуги, които да са по-добре подготвени за дигитализация
 • „потребител“ и „доставчик“ - партньори за мултиплициране на местно, регионално и национално ниво и разпространение към други икономически сектори

============================================================

Дигитализация – трета партньорска среща, Ларнака, 17-18 Октомври 2018

На 17-ти и 18-ти октомври 2018 година, в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Еразъм+ се проведе трета партньорска среща в Ларнака, Кипър. На срещата участваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция.

По време на срещата бяха представени постигнатите резултати по проекта до момента и се дискутираха важни въпроси относно бъдещите стъпки и задължения на всеки един от партньорите. Проведе се ползотворна дискусия във връзка със структурата на онлайн ръководството за дигиталната трансформация на малките и средни предприятия, представени бяха презентации относно съдържанието и дизайна му, както и времевите дейности по работните пакети. ТПП Враца представи презентация във връзка с предстоящите периоди на тестване на онлайн ръководството, както и информация относно разпространението на проекта и неговите цели.

За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@online.bg

========================================================

Дигитализация – четвърта партньорска среща, Рим, 15 - 16 април 2019

На 15-ти и 16-ти април 2019 година, в рамките на международен проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Еразъм+ се проведе четвърта партньорска среща в Рим, Италия. На срещата участваха представители на седемте партньорски организации от Германия, Италия, България, Кипър и Гърция.

Основните теми, които се дискутираха бяха степента на разработване на онлайн обучителното ръководство, резултатите от тестването му във фокус групи и онлайн тестването на Ръководството, което тече в момента и ще приключи на 09.05.2019г. 

По време на срещата партньорите обсъдиха в работни групи финалната версия на процесния модел (О1) и бъдещата експлоатация на онлайн ръководството за самообучение. ТПП Враца представи информация относно разпространението на проекта и неговите цели. Обсъдени бяха постигнатите резултати до момента, както и планирането на събитията относно разпространението на проекта в държавите-партньори.

За повече информация по проекта, моля свържете се с Венцислава Страхилова, ТПП-Враца, тел.: 092/660271, e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

========================================================

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Публикацията отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.