„Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”

Представител на ТПП-Враца взе участие в Двудневна обучителна сесия за Групата за изпълнение в гр. Добрич, в

рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8.

Модули:

1) Маркетинг на продукти отнасящи се до културно и природно наследство; Маркетинговия план при сътрудничество с партньори;
2) Продукти, асоциирани с културно или природно наследство. Важността на продукта при етапите на продажба;
3) Планиране. Стратегия, или загуба на време.
4) Подобряване на комуникационните умения и уменията за преговори в случай на проекти, отнасящи се до културното и природно наследство.
5) Управление на малки и средни предприятия, които акцентират върху културното и природно богатство.

Участниците в обучението придобиха знания за маркетинга, продажбите и управлението, както и получиха информация за изпълнението на стратегията и затова как ще помогнат на местните фирми, заинтересувани от развитието на икономическа дейност опазваща културното наследство и природните ресурси.

------------------------

РЪКОВОДСТВА :

Ръководства Ръководство за добри практики в сектор: ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЖИВОТНОВЪДСТВО – ЛЕСОВЪДСТВО - РИБОЛОВ Ръководство за добри практики в сектор: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО Ръководство за добри практики: ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА Ръководство за добри практики в сектор: ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ Ръководство за добри практики в сектор: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

------------

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ :

План за действие План за действие на Български език

-------

ФИЛМ :

Филм за дейностите по проекта