2REVIVE - Втори шанс за успех в предприемачеството

 

Наименование на проекта:

Втори шанс за предприемачество

Акроним на проекта:  2REVIVE

Референтен № 2017-1-PL01-KA202-038525

 

Продължителност: 24 месеца (31.12.2017- 30.12.2019)

Програма: Еразъм +, КД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Партньори:                          

 • Stowarzyszenie Avsi Polska (Полша) – Водещ партньор
 • Европейски Център за Качество ООД (България)
 • Търговско-промишлена палата - Враца (България)
 • AcrossLimits ltd. (Малта)
 • INFORMO (Хърватска)
 • In Dialogue Netherlands (Холандия)
 • PRISM – Promozione internazionale Sicilia – Mondo (Италия)

 

Асоциирани партньори:

Агенция за регионално и икономическо развитие, Враца, България

Foundation for Women Entrepreneurs, Малта

Malta Confederation of Women’s Organisations, Малта

Camera di Commercio e delli’ Industria Italiana in Polonia, Полша

Avsi Foundfation, Италия

Основна цел:

Изграждане на самоувереност, информираност и ефективност у стартиращи отново предприемачи и разбиращо отношение към тях чрез насоки и менторски взаимоотношения, с цел повторно стартиране на успешен бизнес.

Специфични цели:

 • да насърчи хората да се учат от своя предишен опит, като им предостави подходящите инструменти за разбиране на причините довели до техния провал, както и да насърчи техния предприемачески потенциал и самочувствие;
 • да развие у бивши предприемачи умения и мотивация за фирмена дейност – чрез създаване на практическо ръководство с подробна информация за действащото законодателство и образователни материали за  осигуряване на “втори шанс”, инструкции и контролни листове/списъци за проверка в помощ при повторно създаване на бизнес;
 • да предостави на успешни предприемачи, собственици на МСП, преподаватели в ПОО, обучители и ментори, план за действие в последователни стъпки и наръчник как ефективно да предадат своите знания на тези, които обучават;
 • да засили сътрудничеството и работата в мрежа сред предприемачи, предприятия, образователни и обучителни институции.

Целеви групи:

1) Стартиращи отново предприемачи

2) Успели предприемачи и собственици на малки и средни предприятия

3) Доставчици на Професионално образование и обучение, включително обучители, учители и ментори, центрове, независими лица, предлагащи обучителни услуги.

Основни дейности / продукти:

Д1- Управление и координация на проекта

Д2- Комуникация и разпространение

Д3- Разпространение и Приложение

П1 – Изследване на поведенческите нагласи относно втори шанс за ре-стартиране на бизнес

П2 – Онлайн инструментариум за самооценка

П3 – Наръчник за Ментори

4 – Наръчник Втори шанс за успешен бизнес

Основни резултати:

 • По-добро приемане на неуспеха и справяне със социалните предразсъдъци;
 • Създадено разбиращо отношение към ре-стартиращи бизнес и самоувереност, самочувствие, повишена информираност и производителност у повторни предприемачи;
 • Придобити наставнически и предприемачески знания и умения;
 • Обмен на ноу-хау и трансфер на знания между партньорите - всички ще черпят знания от различната  среда и опит на останалите партньори;
 • Нови аспекти по темата за ре-стартиране на бизнес – задълбочено проучване на темата и  обмен сред партньорите, вкл. адаптиране на материалите според специфичните им нужди; 
 • Прилагането на проекта в сътрудничество с организации от различен тип и от различни държави ще подобри уменията на партньорите да работят като част от международен екип.