B.O.S.S. - Бизнес възможности и услуги за малките и микро фирми от граничните райони

BOSS - Бизнес възможности и услуги за малки и микро фирми

Основните цели:
Подпомагане на бизнес сътрудничеството и улесняване на контактите между фирми от граничните региони на ЕС и страните-кандидатки за членство.

Продължителност: юни 2004 -юни 2006

Целева група:

 • Малки и микро фирми от страните партньорки, работещи в следните сектори: машиностроене, селско стопанство и ХВП, текстил, обувна промишленост, мебели и вътрешен дизайн, информационни технологии. Очакват се повече от 1000 фирми директни бенефициенти.

Основни дейности:

 • Организиране на партньорски форум и двустранни бизнес срещи в Падуа, Италия през месец март 2005 год.
 • Организиране на партньорски форум и двустранни бизнес срещи в Солун, Гърция през месец септември 2005 год.
 • Организиране на партньорски форум и двустранни бизнес срещи в Удине, Италия през месец март 2006 год.
 • Организиране на заключителна конрефенция в Италия през 2006 год.
 • Издаване на практически наръчник "Финансиране на малкия бизнес"

Резултати и продукти:

 • Уеб сайт на проекта: www.eu-border.net
 • Каталог на участниците
 • Нови контакти и бизнес възможности за фирмите

Партньори:
Бизнес организации от Италия, Гърция, Испания, Малта, Словения, Румъния, Унгария, Белгия, Полша, Германия, България

Вече са осъществени три бизнес мисии в рамките на проекта:

 • 4-5 март год. в Падуа, Италия, по време на специализирания панаир VenMEC
 • 15-16 септември в Солун, Гърция по време на 70-тия международен панаир
 • 12-13 март 2006 год. в Удине, Италия - традиционно изложение за храни, напитки и туризъм Alimenta

B.O.S.S. - Бизнес възможности и услуги за малките и микро фирми от граничните райони