Enterprise Europe Network

Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Европейският информационен и иновационен център във Враца е част от мрежата на Европейската комисия за подпомагане и консултиране на малкия и среден бизнес в Европа. Центърът обслужва фирми от областите Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч.

Мрежата Enterprise Europe Network стартира в началото на 2008 година като инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия да развият пълния си потенциал и иновационен капацитет.

Enterprise Europe Network е най-голямата информационна и консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса, не само в Европа, но и в света. Тя насърчава иновациите с цел превръщането им в пазарен успех за фирмите. Мрежата осигурява подкрепа и услуги за малките и средни предприятия (МСП), особено в ранните стадии на развитието им, за да станат по-иновативни и да засилят технологичния си капацитет. МСП са насърчавани да участват в изследователски програми и да кандидатстват за финансиране. Подобрява се сътрудничеството с клъстерите, свързани с иновации и се осъществяват редица регионални инициативи. Осигуряването на достъп до иновационни технологии помага на МСП да се противопоставят на глобалната конкуренция.

Enterprise Europe Network обединява ресурсите и капацитета на съществуващите до края на 2007 година Европейски Информационни Центрове (370 на брой, сред които беше и Евро Инфо Центърът във Враца) и Европейските Иновационни Центрове (71 центъра).

Мрежата обединява над 600 организации, включително търговски палати, регионални агенции за развитие, университетски технологични центрове и др. В мрежата работят повече от 6 000 висококвалифицирани експерти. Центровете на мрежата действат в над 60 държави /включително 28 членки на ЕС, страни кандидатки – Сърбия, Македония, Албания, Турция и др., членовете на Европейското икономическо пространство и други страни като Армения, Израел и Швейцария/.

Европейският информационен и иновационен център във Враца:

  • предоставя консултации, помощ и подкрепа на фирми по въпроси, свързани с ЕС, интернационализация на бизнеса, технологичен трансфер и иновации, международни изследователски дейности, достъп до финансиране, бизнес и технологични прегледи, въпроси, свързани с интелектуалната собственост,  законодателство на ЕС, сертифициране и стандартизация, енергийна ефективност, зелени иновации, въпроси, свързани с климата и околната среда, сътрудничество с клъстери и други;
  • предоставя услуги и консултации за програма Хоризонт 2020 - Инструмент за подпомагане на МСП;
  • организира събития по теми, важни за МСП в региона;
  • организира двустранни бизнес срещи и мисии в страната и чужбина за фирми от различни сектори;
  • създава фирмени профили за намиране на бизнес партньори в чужбина;
  • насърчава клиентите си да участват в публични консултации;
  • издава ежемесечни бюлетини, предоставящи възможности за бизнес и технологично сътрудничество.

       За повече информация посетете сайта.