I-CIA of SMEs Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията

 Проект:                                Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията

Акроним:                              I-CIA of SMEs
Програма:                            LLL, Leonardo da Vinci, Transfer of innovation
Продължителност:             24 месеца (01 май, 2014 - 30 април, 2016 год.)
Водещ партньор:                Асоциация на износителите наметали и цветни метали Истанбул /IDDMIB/
Партньори:                  Конфедерация на индустриалците в Литва (Литва)
Университет Bogazici (Туриця)
Изследователски център MERIG  (Австрия)
Агенция за регионално развитие ZADRA (Хърватска)
Търговско-промишлена палата - Враца (България)
E-Intelligent (Испания)
Консултантска ITфирма IDEC (Гърция)
Консорциумът се състои 8 организации от 7 държави, всички тясно свързани с бизнеса и предоставянето на обучение.
Основна цел:      Да подобри конкурентоспособността на малките и средни предприятия в Литва, България, Гърция, Хърватия и Турция като подкрепя заетите лица за развиване на способности за конкурентоспособност и разработване на стратегии.
Специфични цели:
◦ Да разработи курс за професионално обучение за заети лица в МСП, базиран на
  отворени и дистанционни обучителни методи
◦ Да повиши осведомеността на всички заинтересовани страни относно важността на
  проучването на конкуренцията и разработването на стратеги в МСП
◦ Да увеличи броя на хората с умения в тази област на пазара на труда
Целева група:      Заети лица в малки и средни предприятия, университети, образователни институции, МСП и техни представителни асоциации, и определящите политиките в професионалното образование и обучение
Основни дейности:
◦ Анализиране на състоянието относно проучване на конкуренцията и оценка на резултатите
◦ Разработване нае-обучителна платформа за проучване на конкуренцията
◦ Разработване на E-обучителни модули с използване на мултимедия и смесено обучение,
  включително предоставяне на казуси
◦ Създаване на мрежа сред партньорските организации и обмен на техния опит
Основни резултати:
◦ Е-платформа
◦ Курс за професионално обучение на персонала на малките и средни предприятия за повишаване
 на тяхната конкурентоспособност и дял на глобалния пазар чрез използване на отворено и
  дистанционно обучение, достъпен на 6 езика – Английски, Литовски, Български, Гръцки и Турски.
◦ Уеб сайт на проекта и материали за разпространение
Още информация за проекта:  ТПП-Враца, Мариела Петкова
                                                          Тел. 00359 92/  660271, 660273
                                                         
e-mail: cci-vr@online.bg, относно I-CIA of SMEs