Насърчаване на Споделена Икономика

Наименование на проекта: Насърчаване на Споделена Икономика

Акроним на проекта:  BESHARED

Продължителност: 24 месеца (1.12.2017- 1.12.2019)

Програма: COSME

Партньори:                          

 • Berlin Partner for Business and Technology (Германия) – Водещ партньор
 • Търговско-промишлена палата - Враца (България)
 • Praxi Network (Гърция)
 • National Documentation Centre (Гърция)
 • Hessen Trade & Invest GmbH (Германия)
 • Agentschap, Innoveren & Ondernemen - Public Agency for innovation and Entrepreneurship (Белгия)
 • Technology park Varaždin Ltd. (Хърватска)

Цели на проекта:

 • Идентифициране и избиране на МСП и социални предприятия с висок потенциал за растеж и способност да се възползват от споделената икономика чрез оценка на техните нужди.
 • Установяване на силно сътрудничество между МСП, социални предприятия и заинтересовани страни със съществуващи или нови инициативи на споделени платформи на регионално, национално или европейско равнище.
 • Предоставяне на целевите групи на услуги за обучение и коучинг, консултантски услуги, услуги по иновации и интернационализация и насочване към специализирани доставчици на услуги.

Целеви групи:

 • Платформи за споделена икономика
 • Предприемачи и собственици на малки и средни предприятия с потенциал за интернационализация
 • Социални предприятия

Основни дейности / продукти:

 • Откриване на инициативи за сътрудничество в икономиката в България;
 • Провеждане на целеви събития за обсъждане на развитието на споделената икономика в Европа и предоставяне на възможности за растеж и трансгранично сътрудничество на МСП;
 • Идентифициране на МСП и социални предприятия с висок потенциал за растеж и интернационализация, които да участват в споделена икономика.

Основни резултати:

 • По - добро познаване на споделената икономика в различни региони в Европа;
 • Обмен на добри практики и препоръки към обществеността за стимулиране на споделената икономика и предимствата от нея;
 • Подкрепа за предприемачи и фирми при определяне и внедряване на подходящи бизнес модели на споделена икономика
Насърчаване на Споделена Икономика