SAFIR

  09:14, 12 Jun 14

Областният управител на Област Враца д-р Антонио Георгиев и министър Калфин откриха Международна конференция по проект SAFIR

На 2 май 2006 год.  в правителствената резиденция "Бояна" бяха представени проектът SAFIR и гласовите информационни технологии в контекста на електронното правителство и евроинтеграцията на България.
Конференцията започна с обръщения от д-р Антонио Георгиев – Областен управител на област Враца, Ивайло Калфин, Зам. министър председател и Министър на Външните работи на Република България, Ангел Иванов - Зам. министър на Държавната администрация и административната реформа, Пламен Вачков, Председател на Държавната Агенция за информационни технологии. В края на встъпителната част беше представен доклад от Александро Анони от Обединен Изследователски Институт към Европейската Комисия относно стандартизиране и хармонизиране на пространствените бази данни на Европейските страни и инициативата INSPIRE.
По време на техническата сесия партньорите по проекта от Белгия, Холандия, България и Китай предствиха пилотни проекти на разработените от SAFIR технологии в областта на обществения ред и сигурност, поддръжка на пътната инфраструктура, поддръжка на градския кадастър, управление и транспортиране на опасни товари. Особен интерес предизвика презентацията на Градски пътеводител - Пекин, даващ възможност за свободно комуникиране с местните жители. От българска страна беше представено приложение за поддръжка на Системата за идентификация на земеделските парцели и контрола на земеделските субсидии, която беше тествана в района на землището на село Косталево край Враца.


Проектът SAFIR е пример за успешно българско участие в Шестата рамкова програма на ЕС. Българските партньори са Търговско-промишлена палата Враца, НБТ АД (София) и Областна администрация Враца.
Работата по SAFIR започна през април 2004 година с участието на 18 организации от десет страни, и ще продължи до 2008.
Проектът дава равни възможности на гражданите да получат постоянен достъп до актуална информация чрез телевизия, GSM и други мобилни устройства. Може да се ползва от пожарни бригади, армията, полицията, лекари и други, информира БНР.
Според учени ползите от SAFIR са намаляване на административната обработка на документи, разделението между хората по отношение достъпа до цифрови технологии ще намалее драстично, а правителствата ще могат да си взаимодействат по-тясно със своите граждани.