Проект "Българо - Сръбски гурме влак''

 

 

Българо - Сръбски гурме влак

Водещ партньор: Регионална Търговско - промишлена палата Лесковац, Сърбия

Партньори:      

1. Търговско - промишлена палата Враца

2. Висше бизнес училище, Лесковац, Сърбия

3. Професионална гимназия "Алеко Константинов" Мездра

Приоритетна ос: Туризъм        

Специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт

Продължителност:  15 месеца

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е да се увеличи броят на туристическите продукти в трансграничния район чрез прилагане на иновационни подходи в областта на туризма, които включват разработването и защитата на културното наследство.

Специфичните цели на проекта са:

1. Сертифициране и защита на кръстосани туристически продукти и услуги, които отразяват специалния  характер на дестинациите, като традиционни кулинарни продукти от българска и сръбска страна.

2. Разработване на знания и умения сред ученици и професионални готвачи чрез провеждане на допълнителни обучения, свързани с гастрономията.

3. Подобряване на качеството на кулинарните изделия и услуги и установени връзки между предприемачи в трансграничния регион.           

Дейности по проекта:

Организиране на 4 Гастро - туристически форума - два в Сърбия и два в България, които ще осигурят ценна платформа за обмен на опит в Гастро-туризма и как да се управлява успешно този разрастващ се сегмент на туризма в региона, обхванат от програмата за трансгранично сътрудничество; Създаване на българо-сръбски Гастр-клуб като бизнес клуб, чиито членове ще са организации, работещи в областта на туризма и гастрономията; Регистрация на Търговска марка за сръбските и българските кулинарни продукти, добре познати като Лесковац грил в Сърбия и производство на хляб от лимец по неолитна технология в България; Оборудване на кухня във Висше бизнес училище в Лесковац и Професионално училище в Мездра, което да създаде кулинарна преподавателска практика и център с условия за организиране на обучението на студенти и професионални готвачи в областта на приготвяне на традиционни кулинарни продукти със запазена търговска марка; Разработване и изпълнение на Обучителен семинар за студенти по кулинарни изкуства в Сърбия и студенти в България за подготовка на традиционната българска и сръбска храна. Обученията ще се провеждат от експерти и специалисти в областта на храненето и приготвяне на типични ястия от региона; Разработване и изпълнение на Обучителен семинар за професионални готвачи в България и Сърбия, където професионалните готвачи ще се научат как се приготвя меню, което се състои от типични ястия от сръбската и българската кухня; Съвместно участие на Гастрономически фестивал в Сърбия с цел насърчаване приготвянето на специфични традиционни кулинарни продукти, предвидени за сертифициране, както и тяхната подготовка и начина на обслужване; Съвместно участие на панаир в България с цел насърчаване приготвянето на специфични традиционни кулинарни продукти, предвидени за сертифициране; Българо-Сръбско Меню на традиционна кухня, където ще бъдат представени традиционни продукти от България и Сърбия.                            

Резултати от проекта:

1. Две регистрации на търговски марки на традиционни гастро продукти

2. Българо-сръбски Гастро Клуб с 40 членове, свързани с гастрономията и туризма

3. Оборудване на кухни в Лесковац и Мездра 

4. Разработване на две обучителни програми за ученици и професионални готвачи

5.Обучение на  40 ученици от двете страни и получаване на сертификати 

6. Обучение на 20 професионални готвачи и получаване на Сертификати за майсторство  

7. В срока на проекта, 15 МСП-та / предприемачи, ще бъдат бенефициенти на търговската марка за продуктите от Сърбия и България 

8. Увеличаване на броя на туристи / посетители на трансграничните региони Ябланица и Враца с 5% в срок от 3 години, след като проект се изпълнява                          

Целеви групи:

• МСП-та/предприемачи в трансграничните региони свързани с туризма и хотелиерството – 300

• Организации в подкрепа на бизнеса - Търговски палати - 2

• Центрове за обучение - 3

• Ученици - 450

• Професионални готвачи - 75

• Регионална / местна администрация - 2

• Туристически Организации и Туристически клъстери - 10

• Жителите на трансграничните райони и посетители / туристи – 540500

Дата на започване: 31.07.2017г.

Дата на приключване: 30.10.2018г.

===============================

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейският съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност на Търговско-промишлена палата – Враца и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

The project is  co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme.