Проект “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“


“Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“

 

Водещ партньор: Търговско-промишлена палата Враца, България
 
Партньори:

  • Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния
  • Русенска търговско-индустриална камара

 
Приоритетна ос 2:   Зелен регион
 
Цел на проекта: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство в
трансграничния регион - областите Враца и Русе, България и окръг Олт, Румъния и увеличаване броя на туристическите нощувки
 
Дейности по проекта:

  • Информационна кампания за популяризиране на проекта и повишаване информираността на обществото;
  • Проучване за развитието на бижутерството и бродерията, грънчарството, каменоделството и дървообработването в трансграничния регион през различните епохи
  • Образователни програми и обучения „Train the trainer“
  • Летни работилници за  ученици и младежи в трансграничния регион
  • Фестивал за древни култури и традиционни занаяти "Традициите на Мизия"
  • Асамблея: "Занаятите - вчера, днес и утре"
  • Международните конференции на тема "Културно-историческо наследство на Мизия и Дакия
  • Информационен филм “Danube - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and I can understand you”

 

=====================================================

Традиционният Фестивал за древни култури и традиционни занаяти „Слънцето на Тодорка“ се проведе за трети път през 2016 г. Тази година под надслов „Традициите на Мизия“ .

 ==============================================================

Летни работилници за ученици и младежи в трансграничния регион

На 28.09.2017 г., екипът на Търговско-промишлена палата-Враца, официално откри Изложба на произведения на деца и младежи, изработени по време на организирани летни работилници в град Враца.

Летните работилници по бижутерство, каменоделство, дървообработване и грънчарство бяха организирани през месец юли 2017 г., с активното участие на служители на РИМ Враца и занаятчии, които предадоха своя опит и умения на участниците. Обученията съчетаха експериментални демонстрации с активното участие на децата и младежите, както и изработка на съвременни изделия от различни материали: дърво, глина, камък, естествени камъни и др.

Събития се осъществяват по проект “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, който ТПП-Враца изпълнява в качеството си на Водещ партньор. Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Изложбата е позиционирана в сградата на Регионален Исторически Музей - гр. Враца, като ще бъде експонирана в рамките на 3 месеца.

 

 

За допълнителна информация по проекта, моля да се обръщате към г-жа Мая Милова, Координатор проект, на тел. 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

 
Дата на приключване: 02.02.2018