Търговско-промишлената палата във Враца създаде Център за кариерно развитие при БТПП

На 8 юли ТПП-Враца откри Център за кариерно развитие. Началото беше поставено с еднодневно обучение за заети лица, което се проведе в залата на ТПП-Враца същия ден. Обучителният ден беше осъществен от г-н Сезгин Бекир - Експерт по кариерно израстване. Г-жа Мария Панайотова – Административен секретар на Търговско-промишлена палата – Враца представи дейността на центъра и кариерния консултант за област Враца – Борислав Александров.

Обучението беше последвано от Консултантски ден за израстване в кариерата. Бяха предоставени индивидуални консултации по: съставяне на CV, подготовка на мотивационно писмо, осигуряване на референции, поведение и дрескод при интервю за работа, предлагани позиции, търсени позиции. Центърът за кариерно развитие ще функционира в сградата на ТПП-Враца с адрес: бул. „Христо Ботев“ №24 – етаж 2.

Център за кариерно развитие е част от мащабен европейски проект – „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от Българска търговско-промишлена палата със съдействието на мрежата на регионалните палати.
Кариерните консултанти в Центровете за кариерно развитие ще извършват следните дейности:

  • ежедневно проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следят не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно се свързват със самите работодатели и проучват кариерни възможности, предлагани от съответния работодател;
  • консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, съдействат им при подготовката на СV, мотивационно писмо, поведение при интервю, дрескод и др.;
  • въвеждат информация в Модула „Кариерно развитие” на електронната платформа на Виртуалната Социална Академия (www.vsa.bcci.bg) за предлагани позиции от работодатели и за кандидати, търсещи кариерно израстване.