PLAT4FOOD

Наименование: “PLAT4FOOD”

Програма: EU4Business: Connecting Companies, инициатива на Европейския съюз, управляван от EUROCHAMBRES

Продължителност: 4 месеца: 01.10.2021 – 01.02.2022

Водещ Партньор: Търговско-промишлена палата Враца

Партньори: Италия (Unioncamere del Veneto, Italy), Молдова (Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development), Грузия (Georgia’s Innovation and Technology Agency).

Проектът има за цел да подкрепи международното търговско развитие на МСП и предприемачи, работещи в сектора на биохраните и хранително-вкусовата промишленост, чрез разработването на общи продукти и услуги (промоционална платформа, маркетингов план и маркетингова кампания, промоционални събития), като също така МСП ще бъдат насърчени да увеличат своя експортен потенциал.

Инициативата EU4Business гласи: „както беше потвърдено в неотдавнашен доклад на Комисията, МСП са не само от ключово значение за устойчивото икономическо развитие, но и са важен фактор за консолидирането на общностите. В целия регион МСП представляват над 95% от частните компании и играят важна роля като ключови двигатели за по-нататъшен икономически растеж и заетост. Секторът на биохраните има значително значение в Европа, която е най-големият износител на селскостопански продукти в света”.

Основни дейности и очаквани резултати:

  • Информационна кампания;

  • Идентифициране на трети страни, свързани с био-хранителната верига;

  • Подбор на МСП, предприемачи и Организации, подкрепящи бизнеса;

  • Определяне на нови услуги/продукти в полза на МСП - Международна онлайн платформа и Маркетингов план за МСП;

  • Организиране на 2 посещения за обмен в Италия и Грузия.

За контакт:

Търговско-промишлена Палата Враца

Мая Милова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org