РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕСА ПО ВРЕМЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА

 

Име на проекта:

“ReEngineering BUsIness under cLimaTe crisis“ РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕСА ПО ВРЕМЕ НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА

Акроним на проекта:         

REBUILT

Програма:                             

Еразъм+, KA220-HED – Професионално образование и обучение

2021-1-DK01-KA220-HED-000030127

Продължителност:

24 месеца (01.03.2022 – 01.03.2024)    

Водещ партньор: Danish Agency for Higher Education_UCL University College

Партньори:

1. The National and Kapodistrian University of Athens, ATHINA, Greece

2. The University of the Aegean, MYTILINI, Greece

3. CANDIDE INTERNATIONAL, Brussels ,Belgium (SME)

4. RESEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT LAB PRIVATE COMPANY, TRIKALA, Greece Θεσσαλία (Thessalia)

5. Coworking Plus, Odense, Denmark

6. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, LJUBLJANA, Slovenia

7. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VRATSA,  Bulgaria

8. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Nicosia, Cyprus

Обхват на проекта

С повишаването на температурите и честите природни бедствия светът е в състояние на извънредна климатична ситуация. Необходима е радикална и спешна промяна. Иновативните компании могат да уловят възможности от прехода към глобална екологична устойчивост и фундаментално да трансформират начина, по който правят бизнес. Този проект ще проучи критичната нужда от промяна, както и ще идентифицира бизнес възможности, които произтичат от справянето с тази извънредна ситуация.

Целите на проекта са:

- Разработване на стратегия за умения и план за действие за преход от ниски въглеродни емисии, за да се помогне на бизнеса да се адаптира към изменението на климата и околната среда.

- Осигуряване на необходимите интердисциплинарни умения, необходими в бизнеса по въпроси, свързани с изменението на климата и околната среда.

- Разработете кратки самостоятелни курсове, водещи до микрокредити за това как предприятията могат да действат бързо за борба с извънредните климатични ситуации и да трансформират начина, по който работят.

- Повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на климата.

Проектът ще предложи някои от следните резултати:

- План за действие за нисковъглероден преход за бизнеса.

- Масов отворен онлайн курс за извънредни ситуации в бизнеса и климата.

- Уебинари по бизнес въпроси, свързани с изменението на климата и устойчивостта.

- Брошура с инфографика и практически идеи от реални примери за успешни нисковъглеродни инициативи.

- Дейности за повишаване на осведомеността (информационни дни, инфографика, кампании в социалните медии, събития и др.) относно бизнеса и изменението на климата.

- Конференция с експерти, политици и заинтересовани страни относно ролята на бизнеса в извънредните климатични ситуации.