Уникалността на Средиземноморската диета – от териториални мрежи към клъстерна организация (MedDiet Go)

Име на проекта: Уникалността на Средиземноморската диета – от териториални мрежи към клъстерна организация

Акроним на проекта:                  MedDiet Go

Програма:                                       INTERREG EUROPE (2021-2027)

Продължителност:                      27 месеца: 01.01.2024 – 31.03.2026

Бюджет на проекта:                    999 628,40 евро

Водещ партньор: Испания (Seville Official Cha1ber of Commerce, Industry and Navigation)

Партньори:       Испания (Mediterranean Diet Foundation)

                             Словения (Institute for Comprehensive Development Solutions)

                             Италия (Puglia Region)

      Гърция (COMPANY FOR RESEARCH, EDUCATION, INOVATION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH AEGEAN REGION S.A.)

                              Португалия (Alentejo Regional Development Agency)

                  България (Chamber of Commerce and Industry - Vratsa)

Цел на проекта: Мed Diet Go надгражда основните постижения на MD.net (https://mdnet.interreg-med.eu/) за насърчаване на селския начин на живот и ландшафта като възможност за туризъм чрез иновации и работа в мрежа;

 • Разширяване на придържането на заинтересованите страни към ценностите на MD (Средиземноморска диета), както в общностите на MD.net, така и в териториите на нови партньори;
 • Консолидиране на Med Diet Euro-Cluster за свързване на селските икономики в мрежа и справяне с предизвикателствата на световния пазар;
 • Популяризиране на териториите на MD (и здравословни продукти) като дестинации за международен туризъм

Дейности:

 • Създаване на 7 информационнни пункта – по един на регион, тип „обслужване на едно гише“, подкрепени от 7 Co-creation Living Labs, които ще свържат традиционното знание и иновациите (дигитализация и икономика на сътрудничеството) с цел да доведат до по-високо качество на туристическите услуги, водени от интернационализацията, сътрудничество и използване на цифрови инструменти;
 • Съвместни действия на Med Diet Euro Cluster (Европейски клъстер Средиземноморска диета);
 • Изготвяне на Споразумение за европейски клъстер Med Diet;
 • Създаване на тематична общност, общност за институционален диалог и принос към стратегията за увеличаване на резултатите от програмата;
 • Комуникация в областта на международните отношения.

Резултати:

 • Укрепване и разширяване на мрежата от евроклъстери;  
 • Осигуряване постоянна международна комуникация, която отговаря на създаването на стабилни услуги на местно и транснационално ниво, насърчавайки диалога и сътрудничеството с ЕС, ЮНЕСКО, ФАО (Организация по земеделие и прехрана) и Световната организация по туризъм към ООН.

За контакти: Търговско – промишлена палата - Враца

Мария Цолова

 • Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71
 • Email: cci-vr@cci-vratsa.org