CE.S.BU. – Центрове за информация и бизнес в България

П Р О Е К Т CE.S.BU.

Centri Servizi Bulgaria

Центрове за услуги в България


Проектът Ce.S.Bu е инициатива финансирана от Италианското правителство, закон 84/2001 (Сътрудничество с Балканските страни), популяризираща Центъра за международна търговия към търговските палати на област Венето (Veneto Foreign Trade Center) и италианските партньори - Търговските палати на област Венето и Асоциацията на Търговските палати от Венето (Association of Chambers of Commerce of Veneto Region). Български партньори са Търговските палати от София, Пловдив и Враца, към които вече са открити три Центъра за информация и бизнес, обслужващи италиански и български фирми.

Проектът е с продължителност 18 месеца и има за цел да насърчи търговските връзки между двете страни, икономическото развитие на тези региони и търговските възможности за българските и италианските фирми. В следващите месеци ще бъдат организирани два семинара, съответно в Италия и България, по време на които предприемачите от двете страни ще имат възможността да се срещнат и да осъществят контакти.

УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ЦЕНТРОВЕТЕ

Обща информация

 • представяне на българския пазар на предложения за сътрудничество от италианските фирми;
 • търсене на български фирми и продукти, контакти на фирми, бизнес сектори;
 • информация за митническите изисквания, условия за транспорт и спедиция между България и Италия;
 • информация за българското законодателство във връзка с чуждестранните инвестиции, финансови и банкови въпроси, начини за разплащане;
 • актуална информация за местната икономика и закони

Индивидуална информация и оперативна помощ/консултации

 • първоначална помощ за италиански фирми, които искат да създадат контакти и търговско или индустриално сътрудничество с български партньори;
 • проучване по правни, финансови, валутни, банкови, митнически въпроси, предоставяне на избрана информация;
 • пазарно търсене на производствени макросектори;
 • първоначална помощ при посещения на фирми;
 • първоначална помощ при проекти, свързани с местни инвестиции;
 • първоначална помощ при използването на нови инструменти за извънсъдебно разрешаване на спорове

Услуги, свързани с насърчаване на икономиката

 • определяне на секторите от голям интерес, които предлагат възможности за сътрудничество между български и италиански фирми;
 • съдействие при организиране на бизнес мисии на фирми от и във България;
 • съдействие при организиране на семинари и специализирани срещи;
 • съдействие при организиране на панаири, бизнес срещи и обучителни програми

Ако вашата фирма е заинтересована да използва услугите на Центровете за информация и бизнес в България, моля попълнете прикачената регистрационната форма на български   или английски   и я изпратете на посочените контакти.

За допълнителна информация, моля обърнете се към:

Търговско-промишлена палата Враца
ул. Христо Ботев 24, 3000 Враца
тел. 092 660271, 660273
факс: 092 626308
e-mail: cci-vr@bitex.com

или

Giorgio Rocchetto, Responsible for CE.S.BU. project in Bulgaria
c/o Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
Iskar 9, 1058 Sofia
Tel. 02 811 74 11
Fax. 02 987 32 09
Email: bulgaria@centroesteroveneto.com

 

CE.S.BU. – Центрове за информация и бизнес в България