СЕМИНАР НА ТЕМА "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА: Международни договори. Международен маркетинг. Структурните фондове на ЕС". 27.11.2007 год.

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
Международни договори. Международен маркетинг. Структурни фондове на ЕС

Враца, 27 ноември 2007 год.

Търговско-промишлена палата и Евро Инфо Център BG808 Враца имат удоволствието да ви поканят на семинар на тема:

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА
Международни договори. Международен маркетинг. Структурни фондове на ЕС

Семинарът ще се проведе на 27 ноември 2007 год. в новата конферентна зала на ТПП Враца (до Историческия музей) от 9:00 часа.

Той се провежда в рамките на проект CE.S.BU. - Центрове за услуги в България, който се финансира от Италианското правителство по закон 84/2001 (Министерство на производствените дейности).

По време на семинара италиански и български лектори ще ви запознаят с международните договорни отношения в бизнеса, ключови моменти в международния маркетинг и как можете да се възползвате от Структурните фондове в България.

Осигурен е превод от италиански на български език.

В обедната почивка е предвиден обяд "студен бюфет".

Ако проявявате интерес, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете по факс или електронна поща не по-късно от 26.11.2007 год.

За регистрация и повече информация, моля обръщайте се към Мая Милова: тел. 092 660271, факс 092 626308, e-mail cci-vr@bitex.com

Регистрационна форма

Програма за семинара