Заедно в реално време “CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing Network)”
повече информация
Проект “ Трансграничен аудио пътеводител“
повече информация