“PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs“ (OUR WAY)

Наименование: “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”

Акроним на проекта:  OUR WAY

Програма: Interreg Europe 2014-2020

Продължителност: 54 месеца (01.06.2018-30.11.2022)

Официален уебсайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/ourway/

Партньори:

Испания (Region of Murcia) – Водещ партньор

Ирландия (Northern and Western Regional Assembly)

Полша (Podkarpackie Region)

Франция (Department Council of Herault)

България (Chamber of Commerce and Industry Vratsa)

Унгария (Hajdu-Bihar Country Government)

Белгия (European Greenways Association).

Цел на проекта: Да допринесе за запазването, защитата и развитието на природното и културното наследство чрез т.нар. "Зелени пътища", за подобряване на политическите инструменти свързани с културното и природно наследство на включените в проекта територии.

Основни дейности:

  • анализиране на съществуващите политики на зелените пътища във всеки от шестте участващи региони.
  • идентифициране и споделяне на най-добрите практики.
  • идентифициране, проектиране и изпълнение на шест плана за действие

Основни резултати:

Подобряване на 6 национални политики, в които са установени 18 добри практики и изготвяне на 6 регионални плана за действие, чието изпълнение ще допринесе за оползотворяване на природното и културното наследство на всеки от включените в проекта региони.

 

За контакт: Търговско-промишлена Палата Враца

Светлана Борисова, Мая Милова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org