CCIS – Creative Call for Innovative Solutions

Проект “Креативни решения за иновации

 

Наименование: “Креативни решения за иновации“

Програма: EU4Business: Connecting Companies, инициатива на Европейския съюз, управляван от EUROCHAMBRES

Продължителност: 10 месеца: 01.08.2021 – 31.05.2022

Водещ Партньор: Търговско-промишлена палата Враца

Партньори: Молдова (Organization for Entrepreneurship Development)

Основната цел на проекта е да се надгради капацитета на организации в подкрепа на бизнеса да предлагат услуги на фирмите в сектор Креативни индустрии, които да им помогнат да реализират иновации и следователно да подобрят шансовете им за интернационализация.

 • Основните дейности по проекта са:
 • Изследване на условията за развитие на креативните индустрии
 • Организиране на форум „Подобряване на бизнес връзките между български и молдовски бизнес организации“
 • Разработване на инструмент за оценка на иновациите
 • Разработване на онлайн платформа
 • Разработване на маркетингова стратегия за повишаване на възможностите на бизнес организациите за подпомагане на търговските палати
 • Организиране на обучителни/коучинг събития на работното място
 • Тестване на новосъздадени услуги чрез фокус групи
 • Семинари за подобряване на услугите
 • Разработване на Ръководство за най -добри практики в сектора на креативните/творческите индустрии
 • Организиране на бизнес срещи

За контакт:

Търговско-промишлена Палата Враца

Светлана Борисова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org