Проект "Българо - Сръбски гурме влак''
повече информация
Learning by Doing/"Учене чрез практика“
повече информация
EcoInn Danube - Еко-иновативно свързан Дунавски регион
повече информация
Проект “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“
повече информация
Rural DEAR Agenda – EYD 2015
повече информация
"ПРО-АКТ – за ефективно партньорство в мрежа в полза на граждани на трети държави“
повече информация
InnoWork - Към по-иновативна работна среда
повече информация
I-CIA of SMEs Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията
повече информация
Търговско-промишлената палата във Враца създаде Център за кариерно развитие при БТПП
повече информация
The Chamber of Commerce and Industry - Vratsa established a Center for Career Development at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
повече информация
Проект: Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector - NO-BLE Ideas
повече информация
Проект: ECHOES (Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability)
повече информация
New Link – доброволческа мрежа в полза на граждани на трети страни
повече информация
QualiTour - Управление на качеството за устойчив туризъм
повече информация